Johanna, Dorothea, (Dora) Visser

 

Johanna, Dorothea, (Dora) Visser

1819 – 1876

Gestigmatiseerde Mystica

Hieronder het bidprentje van Johanna, Dorothea, Visser 

 

      

Dora is geboren in Gendringen op 29 -09-1819 en is overleden op 12-07-1876 te Olburgen. Zij was een Nederlandse rooms-katholieke mystica en zieneres, die de kruiswonden van Christus aan haar lichaam droeg.

Dora Visser werd echter in de streekpers en door roddels aangevallen. Juist in  die tijd kwam het omstreden herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland tot stand, dat een golf van antipapisme en antiklerikalisme veroorzaakte onder zowel calvinisten als radicale liberalen. Derhalve plaatste de aartsbisschop van Utrecht Joannes Zwijnsen kapelaan Kerkhof in 1861 over naar Zieuwent in die zelfde Achterhoek en later zelfs naar Kloosterburen, een afgelegen katholieke exclave in de provincie Groningen. Teus Kerkhof werd daar pastoor en nam de zwakke Dora Visser mee als zijn huishoudster en sacristiehulp.

In Kloosterburen treden dezelfde mystieke verschijnselen bij de zwijgzame Dora Visser op. In 1872 wordt Kerkhof tot pastoor van de parochie H. Willibrordus te Olburgen benoemd. Op 12-07-1876 overleed Dora Visser, gestigmatiseerde mystica, in  de pastorie van Olburgen en werd op het plaatselijke kerkhof begraven. Pastoor Kerkhof merkte in zijn aantekeningen op dat zij op dat moment bijna  drieëndertig jaar de kruiswonden op haar  lichaam gedragen had, het aantal levensjaren van Jezus-Christus op aarde.

Na haar dood  verflauwde de aandacht voor Dora  Visser. Pas door publicaties van de journalist B. Kerkhoffs in 1965 in dagblad de Gelderlander over de nagelaten aantekeningen van pastoor Kerkhof kwam er hernieuwde belangstelling voor  de mystica. In 1991 was er te Doesburg een tentoonstelling over het leven van Dora Visser. De devotie tot Dora Visser speelt zich nu grotendeels in de stilte van persoonlijk gebed af.

Bij haar graf te Olburgen komen geregeld priesters en lekengelovigen samen om te bidden en zich door Dora’s stil gedragen lijden te inspireren tot navolging van het evangelie.

In de zomer van 2008 werd bekend dat een zaligverklaring van Dora Visser niet uitgesloten is. Het aartsbisdom Utrecht  erkent namelijk de getuigenis van ten minste één wonderbaarlijke genezing op haar voorspraak ontvangen, afkomstig van  een gelovige man uit Hengelo (Gld.) In 2013 was het onderzoek van het aartsbisdom afgerond en werd het dossier overgedragen aan de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen in Rome.

Postulator van het zaligverklaringsproces is DR. Waldery Hilgeman

Bron: Wikipedia

De levensloop van Dora Visser

Voor meer informatie kunt u zich melden bij:

Stichting Vrienden van Dora Visser

Secretariaat: Luykenhof 16

6981 JK Doesburg

Website: https://www.doravisser.com

Terug home